ВУЗ ШАГ
   

Синельниківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1

 

Проект Сірика

 

Проект концепції спрямований на формування особистості в   системі охорони здоров я

Тема: Формування здоров’я зберігаючої компетентності школярів.

 

Мета: Створення творчої особистості в системі охорони здоров’я школярів.

 

       Метою впровадження проекту намічалося підвищення рівня фізичної працездатності школярів, зображення оптимального чергування різних видів фізичної, розумової праці та відпочинку, зменшення кількості пропусків уроків через хворобу й на цій основі подальше підвищення успішності учнів.

      Щорічний аналіз стану здоров’я учнів дав підстави визначити одним з пріоритетних завдань школи збереження і зміцнення здоров’я школярів.

      Для реалізації цього проекту у школі розроблено план,  мета  якого – створення творчої особистості в системі охорони здоров’я школярів.

Розпочато було з індивідуальних карток обліку, стану та зміни здоров’я школярів, медичних довідок, листків здоров’я.

      Наступним кроком стало створення шкільної системи фізкультурно – оздоровчої та спортивної роботи в навчально ний і поза навчальний час.

      На початку навчального 2012 – 2011рр. було розроблено комплекс вправ ранкової гімнастики, обов’язковими для учнів стали фізкульт хвилинки та динамічні перерви.

     Також було розроблено комплекс вправ для дівчаток та хлопчиків малого шкільного віку, комплекс спеціальних вправ для дітей з захворюваннями ВСД, для дітей хворих остеохандрозом,  сколіозом, кіфозом, впровадження дихальної гімнастики Стрельникової під час занять у спеціальній медичній групі, комплекс вправ для очей,  профілактика короткозорості, а також був даний «мастер клас» проведення «Руханок».

      На протязі 2011 – 2012н.р. на годинах спілкування були проведені бесіди з учнями на тему: « Антиалкогольне, антинікотинове виховання школярів», лекції на тему « про здоровий спосіб життя», олімпійські уроки на тему: « Спорт, творчість, краса», «Наші олімпійці», «Олімпіада в Лондоні».

      Також було проведено просвітницька робота серед батьків мета якої: максимально залучити батьків до участі у забезпеченні оптимального розвитку, навчання та виховання як власних дітей, так і участі в класних та загально шкільних виховних заходах. Так в молодшій та середній школі були проведені спортивні змагання: « Тато, мама, я – спортивна сім¢я»

       Значна увага приділяється дотриманню санітарно – гігієнічних вимог, систематичному провітрюванню приміщень, забезпеченню оптимального освітлення, естетичному оформленню місць занять, ігор та відпочинку.

       Протягом навчального року всі учні, крім тих, що за станом здоров’я належать до спец. мед. групи, беруть участь у спортивних масових заходах школи, та міських, зокрема змагань з футболу, волейболу, баскетболу, шахів і т.д.

      Цей проект є формуванням особистої фізичної культури кожного школяра як сукупності набутих у процесі фізичного виховання позитивних властивостей, які мають стати внутрішнім самодостатнім стимулом активної діяльності особистості, та ведення здорового способу життя. Це все свідчить про те, що обрано правильний шлях створення цілісної системи забезпечення та зміцнення здоров’я учнів. Затрачені зусилля окупилися не лише об’єктивними показниками зміцнення здоров’я школярів, а й подальше підвищення успішності навчання