ВУЗ ШАГ
   

Синельниківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1

 

Сили пружності

Урок фізики в 8 класі

Тема:  Сили пружності

Мета уроку: : закріпити знання про деформацію та силу пружності; формувати навички та вміння розв’язування задач,  розвивати уміння систематизувати, аналізувати; розвивати логічне мислення, увагу, фізичну мову; виховувати потребу в знаннях, сприяти вихованню стійкого інтересу до предмета фізики Тип уроку: формування навичок і вмінь;

План уроку

1.      Організаційний етап

5 хв

Повідомлення мети і завдань уроку. Відеоматеріал

2.      Перевірка домашнього завдання

5 хв

Самоперевірка

3.      Корекція та актуалізація знань

3 хв

Фронтальне опитування

4.      Мотивація навчальної діяльності

2 хв

Презентація «Сила тертя в природі та житті людини»

5.      Формування навичок та знань

7 хв

1.      Робота за алгоритмом

2.      Розвязування задачі за алгоритмом

3.      Самостійна робота учнів

6.      Застосування отриманих навичок та знань

10хв

Практичне завдання

Розвязування задач за методом незакінченого завдання

7.      Підсумок уроку, д/з

3 хв

П. 19, стор 64, задачі п.11 сбірника

Підготовка до лабораторної роботи №6

8.      Оцінювання

2 хв.

 

 

1. Відеоматеріал 

2. Питання самоперевірки

1.      Судно пливе на захід зі сталою швидкістю. Куди направлена рівнодійна? Рівнодійна дорівнює нулю, так як судно рухається з постійною швидкістю.

2.      Камінь лежить на дорозі. На яке тіло діє сила тяжіння каменя? Сила тяжіння каменя діє на Землю.

3.      Які сили діють на тіло, яке знаходиться у стані невагомості? На тіло в стані невагомості діє сила тяжіння Землі

4.      Після припинення дії деформуючої сили тіло відновило свою форму. Як називається така деформація ? Пружною.

5.      Який вид деформації наведено на малюнку? Вид деформації - стиск.

6.      Яка природа сили пружності? Електромагнітна

 

3. Питання для фронтального опитування

1.      Що називають рівнодійною силою? 

2.      Тіла взаємодіють, тобто діють одне на одне попарно. Чи притягує Землю яблуко?

3.      Коли наступає невагомість? У чому вона виявляється?

4.      Які види деформацій існують?

5.      Що називають силою пружності?

6.      Чому виникає сила пружності?

7.      Сформувати закон Гука

8.      Чому коефіцієнт жорсткості не є табличним значенням?

9.      В яких одиницях вимірюється?

  1. Чому пружини для динамометрів виготовляють зі сталі, а не з міді або свинцю?

 

1. Сили пружності

Під дією сили змінюється швидкість руху тіла. При контакті взаємодіючих тіл починають рухатися окремі частини тіла, внаслідок чого обидва тіла деформуються.

·         Деформація — це зміна форми або розмірів тіла.

Деформація тіла називається пружною, якщо після зняття навантаження повністю відновлюються розміри й форма тіла.

Деформація тіла називається пластичною, якщо після зняття навантаження розміри й форма тіла не відновлюються.

Іноді деформацію тіла легко помітити, наприклад, при розтяганні або стиску пружини. Але часто деформація не помітна для наших очей, наприклад, ми не помічаємо, як прогинається стіл під книгою.

·         Сили пружності виникають при деформації тіла, тобто при зміні його форми.

Причиною виникнення сил пружності у тілі є взаємодія його молекул, які розташовані на певній відстані одна від одної

Закон Гука

Із практики відомо, що чим більшу деформацію ми бажаємо створити, тим більше навантаження потрібно прикласти до тіла, що деформується. Отже, за величиною деформації можна судити про величину прикладеної сили.

Співвідношення між силою пружності й видовженням пружини вперше було встановлено дослідним шляхом англійським фізиком Робертом Гуком. Тому його називають законом Гука:

Модуль сили пружності Fпр прямо пропорційний видовженню тіла x: F=kx

Коефіцієнт пропорційності k називають жорсткістю тіла. Він чисельно дорівнює силі, яку необхідно прикласти для того, щоб розтягти тіло на одиницю довжини. Одиницею виміру жорсткості в СІ є Н/м.

3. Формування навичок та знань

1. Алгоритм розв’язування задач

1.      Читання умови і вияснення змісту термінів і виразів.

2.      Короткий запис умови, виконання відповідного йому малюнка.

3.      Аналіз змісту задачі.

4.      В разі необхідності доповнення умови фізичними константами і табличними даними, аналіз графічних матеріалів.

5.      Переведення значень фізичних величин в одиниці «СІ».

6.      Знаходження закономірностей, що пов’язують шукані величини з даними, запис відповідних формул.

7.      Складання і розв’язування рівнянь в загальному вигляді.

8.      Обчислення шуканої величини.

9.      Аналіз одержаної відповіді.

10.   Розгляд інших можливих способів розв’язування задачі, вибір з них найбільш раціонального.

 

2. Навчаємося розв’язувати задачі

11.3 Жорсткість пружини становить 25 Н/м. Яку силу треба прикласти до пружини, щоб стиснути її на 2 см?

11.5 На скільки скоротиться пружина,якщо її стискати із силою 20 Н? Жорсткість пружини становить 400 Н/м.

11.7 До пружини, один кінець якої закріплено в штативі, підвисили тягарець масою 150 г. ҐНа скільки видовжиться  пружина, якщо її жорсткість 30 Н/м?

Задачу аналізуємо

11.11  Довжина шкали шкільного динамометра дорівнює 10 см. Межа вимірювання динамометра – 4 Н. Чому дорівнює жорсткість пружини?

Практичне завдання

Побудувати графік залежності видовження від дії прикладеної сили

 

Розвязування задач за методом незакінченого завдання

11.4  Пружину стискають на 2 см силою 4 кН. У скільки разів потрібно збільшити силу, що стискає пружину, для того, щоб пружина скоротилась ще на 3 см?

11.6 унаслідок підвішування тягарця масою 500 г пружина розтяглась на 10 см. Із пружини виготовили динамометр. При градуюванні на шкалу динамометра нанесли поділки, відстань між якими становить 0, 5 см. Якою буде ціна поділки отриманого динамометра?

11.8  Щоб пружина видовжилась до 15 см, потрібно прикласти силу 45 Н, а до 18 см – 72 Н. визначте довжину пружини в недеформованому стані.

4, Оцінювання

5.  Підсумок уроку. Домашнє завдання

Портфоліо до уроку

Роздатковий матеріал Графіки (53 Кб)

Побудова графіку (36 Кб)

АЛГОРИТМ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З ФІЗИКИ (13 Кб)

Сила пружності (Презентація) (2,6 Мб)

Сила пружності в житті та природі (Презентація) (285 Кб)