ВУЗ ШАГ
   

Синельниківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1

 

Магнітні властивості речовини

Мета. Дати поняття про магнітні властивості речовин; розвивати уміння спостерігати, аналізувати, робити висновки; самостійно працювати з науково-популярною літературою; працювати в групах, планувати свою роботу; виховувати в студентів толерантність, наполегливість у досягненні мети.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання. Гальванічні елементи, залізний, алюмінієвий, стержні, шкільний штатив, тонка капронова нитка, підвіс, з’єднувальні проводи, мультимедійний проектор,  електронна презентація, відеоматеріали.

Хід уроку

І. Організаційний етап. Визначення мети і завдань уроку.

 

ІІ. Актуалізація опорних знань (бесіда, фронтальне опитування).

 1. Яка внутрішня будова речовини?
 2. Яка будова атома?
 3. Як рухаються електрони в атомі?
 4. Що існує навколо будь-якого провідника зі струмом?
 5. Що існує навколо рухомого електрона?
 6. Що є силовою характеристикою магнітного поля?
 7. Як взаємодіють два паралельні провідники зі струмом? Від чого залежить ця взаємодія?
 8. Як визначити напрям вектора індукції магнітного поля струму?

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності (бесіда)

Працюючи викруткою, помічали, що з часом вона починає притягувати до себе шурупи та ошурки. Яяк птахи знаходять дорогу додому? Сьогодні ми більш детально познайомимось з магнітними властивостями речовини.

 

ІV. Вивчення нового матеріалу

Демонстрація дослідів

 

Речовини в магнітному полі намагнічуються, тобто створюють власне магнітне поле.

 Відносна магнітна проникність речовини: μ =  де В – індукція магнітного поля у середовищі, Во – індукція магнітного поля у тій самій точці простору у вакуумі. Ця фізична величина показує, у скільки разів індукція магнітного поля у речовині більша за індукцію магнітного поля, створювану тим самим струмом у вакуумі. Гіпотеза Ампера

Робота у групах.

 Кожна група отримує довідковий матеріал (див. додатки) та картку із запитаннями. Опрацювавши теоретичний матеріал, ви під час обговорення повинні дати відповіді на запитання, занотовуючи їх у зошит.

 

Орієнтовні запитання у картках:

 1. Що таке діа- (пара-, феро-) магнетик?
 2. Яке значення μ для цього магнетика?
 3. Як напрямлене магнітне поле всередині цього магнетика?
 4. Як воно впливає на зовнішнє магнітне поле?
 5. Яка речовина із спостережуваних у дослідах належить до кожної із груп магнетиків? Чому?
 6. Які речовини належать до цієї групи?
 7. Що таке точка Кюрі (для групи, яка вивчає феромагнетики)?

 

V. Закріплення матеріалу (електронна презентація)

(Кожна з груп заповнює таблицю та розв’язує “якісні” задачі)

 

Задачі

 1. Чому корпус компаса виготовляють із пластмаси, латуні або алюмінію, але не із заліза?
 2. Чому не можна застосовувати електромагнітний кран для переміщення розпечених сталевих оцупків?
 3. Як зміниться магнітне поле котушки, якщо всередину у неї вставити мідне осердя? Чому?
 4. Чи не пригадаєте лихого вчинку Негоро із роману Жуля Верна “П’ятнадцятирічний капітан”? Чому корабель збився з курсу?
 5. Що станеться з магнітним полем котушки, по якій проходить струм, коли у неї вставити залізне осердя? Чому?
 6. Як зміниться магнітне поле котушки, якщо всередину неї вставити алюмінієве осердя? Чому?
 7. Як поводиться  стержень з діа- (пара-, феро-) магнетика в однорідному та неоднорідному магнітному полі?

 

 

Діамагнетик

Парамагнетик

Феромагнетик

1. Магнітна проникливість, μ

 

 

 

2. Напрям магнітного поля

 

 

 

3. Речовини

 

 

 

 

 

VІ. Підведення підсумків заняття, мотивація та оцінювання знань і умінь учнів (бесіда).

 

VІІ. Домашнє завдання